فن کویل

فن کویل ها:
 
    همانطور که از اسم شان پیداست از دو جز اصلی فن و کویل ساخته شده اند.در فن کویل ها، فن ها هوای سرد یا گرم  فیلتراسیون شده را از روی کویل ها مکش میکنند و به داخل محیط میفرستند.
 
انواع فن کویل ها عبارتند از:
 
  1. زمینی:
   الف)  توکار
   ب)  مستقیم
   ج)  بالا زن
 
  1. سقفی:
   الف)  کاستی
   ب)  روکار
   ج)  توکار
 
  1. کانالی:
   الف)  سقفی
   ب)  دیواری
 
 
اجزا فن کویل ها عبارتند از:
  1. فن
  2. کویل های گرمایش و سرمایش
  3. فیلتر هوای قابل تعویض یا قابل شست و شو
  4. شیر فلکه
  5. شیر هوا گیری
انواع فن کویل